Havarijní dispečink

Pracoviště našeho dispečinku, kde jsou přijímána jednotlivá hlášení havarijních situací, případně přijímány objednávky spojené s údržbou a drobnými opravami domovního fondu je umístěno v přízemních prostorách sídla společnosti ve vlastním objektu na adrese Na rovinách 278/46 v Praze 4, odkud naši zkušení dispečeři řídí pohyb posádek pohotovostních vozů po celém území Prahy.

 

 

Telefonní kontakty

2 41 41 41 41

2 41 41 22 22

605 42 42 42

Naší snahou je, aby se naši pracovníci dostavili na místo nahlášené havárie, případně na místo provedení potřebné údržby a oprav v co nejkratší možné době od přijetí oznámení havárie na dispečink naší společnosti. V případě havarijních situací, kde hrozí poškození zdraví či majetku vlastníků či uživatelů se snažíme, aby doba výjezdu byla co nejkratší a tyto havarijní zásahy upřednostňujeme. Tuto zásadu se snažíme respektovat i přes neustále se zhoršující dopravní situaci v naší metropoli. Naši zkušení dispečeři pochopitelně dle konkrétních havarijních situací či oprav nahlášených na dispečink okamžitě aktualizují případné pořadí následujících výjezdů podle naléhavosti a možnému hrozícímu poškození majetku či zdraví osob.

Pro zajištění nepřetržité pohotovosti je k dispozici celkem 5 pevných telefonních linek, samostatné faxové číslo a několik mobilních stanic společnosti T – Mobile.

Pro běžnou korespondenci a styk se zákazníky je k dispozici emailová adresa na dispečink dispecink@bytoservis.eu a také centrální emailová adresa naší společnosti info@bytoservis.eu

Dispečink i naši provozní pracovníci (elektrikáři, instalatéři, topenáři a plynaři) pracují v nepřetržitém 24 hodinovém provozu a to včetně všech dnů pracovního klidu, volna a svátků.

Jako dispečeři slouží pouze zkušení technici provozu s dlouholetou praxí. Komunikace mezi dispečinkem a pracovníky v terénu je zajišťována pomocí mobilních telefonů a v případě nedostupnosti signálu je spojení ještě jištěno operátory.

Firma spolupracuje na základě celoročních objednávek se všemi správci inženýrských sítí, kteří vyjíždějí v případě potřeby již pouze na základě telefonické objednávky ze strany našeho dispečinku.

 

Technické zabezpečení

Kvalifikační předpoklady