Technické zabezpečení

Naši pracovníci vyjíždějí k havarijním zásahům a opravářsko–údržbářským pracem ve služebních vozech typu PICK UP, a to zejména vozy zn. Renault Express, Renault Kangoo a Citroën Berlingo.

Výše uvedená vozidla vzhledem ke své konstrukci umožňují převážet větší množství nákladu a tudíž mohou být vybaveny veškerým standardně užívaným nářadím a materiálem, který je při odstraňování havarijních situací a provádění běžných oprav a údržby potřeba, což nám umožňuje ve většině případů vzniklou závadu na místě ihned opravit.

Samostatnou skupinu tvoří vozy – Renault Kangoo a Citroën Berlingo, plně vybavené kompletní technologií ROWO – Rothenberger až do průměru 22 mm – což jsou stroje určené ke speciálnímu čištění ( příp. frézování ) kanalizace, dešťových svodů, dvorních vpustí apod. V současné době vlastníme 5 kompletních souprav Rothenberger 600 – 500.

Samozřejmostí jsou mezisklady materiálu, kde si výjezdová vozidla mohou kdykoliv (a to včetně sobot, nedělí a svátků) doplnit potřebný i nestandardní materiál.

Mimo běžně užívaného nářadí a mechanizace používáme dále : vlastní detektory pro hledání úniku plynu, autogenní soupravy, závitořezné stroje, elektroměřicí přístroje aj.

Zároveň zajišťujeme čištění kanalizace v případě potřeby paprskem tlak. vody (WOMA), a dále snímání vnitřků kanalizace speciálními kamerami na video záznam.